Projektový a procesný prístup

Meracia technika je technicky aj ekonomicky náročným sortimentom, preto kladieme veľký dôraz na všetky kroky, ktoré vedú na jej ceste od dodávateľa ku spokojnému zákazníkovi.
Príprava a realizácia každého projektu podlieha prísnym kritériám, podľa ktorých pracujú všetci členovia projektových tímov. Cieľom je skutočne kvalitná a precízna dodávka produktov a služieb vo všetkých fázach projektu.
Pri práci uplatňujeme všetky zásadné princípy projektového riadenia, pričom sa snžíme do tohto procesu zapojiť aj samotného zákazníka. Budujeme tým zároveň lepšiu klímu v pracovných tímoch a povyšujeme klasický obchodný prípad na partnerský vzťah s dlhodobou perspektívou.
Popis jednotlivých procesov v projekte a súvisiace činnosti:
 • podpora pri definovaní požiadaviek klienta – výstupom je objednávka
 • kvalifikované spracovanie objednávky pre výrobcu zariadení
 • potvrdenie a vzájomné odsúhlasenie objednávky
 • zabezpečenie dopravy
 • verifikácia správnosti dodávky
 • expedícia tovaru ku klientovi
 • inštalácia meračov a uvedenie do činnosti
 • vybudovanie komunikačnej infraštruktúry systému vrátane aktívnych prvkov
 • inštalácia SW a oživenie systému
 • uvedenie do skúšobnej prevádzky, vyhodnotenie a následné odovzdanie klientovi
 • uzavretie zmluvy o následnej technickej podpore systému
Na začiatok stránky