Služby a podpora zákazníka

Aktívne pôsobiť na trhu, znamená kvalifikovane dodávať kvalitné produkty a poskytovať komplexné služby súvisiace s ich inštaláciou, servisom a diaľkovým odčítaním širokému spektru zákazníkov.
Našou víziou a zároveň poslaním je mať spokojných a prosperujúcich zákazníkov. Ku každému pristupujeme samostatne a hľadáme spoločne optimálne riešenie podľa jeho individuálnych predstáv a požiadaviek.
Preto dodávame špičkové produkty značky Kamstrup a zároveň poskytujeme zákazníkom dlhodobú a kvalitnú podporu vo forme služieb s vysokou pridanou hodnotou počas celej doby trvania každého projektu.
Pre našu spoločnosť je štandardom dodávať tieto základné činnosti a služby:
  • Dodávka systémov na zber a vyhodnocovanie údajov
  • Inštalácia meracej techniky a uvedenie do činnosti
  • Inštalácia a správa systémov zberu a vyhodnocovania údajov
  • Zabezpečovanie následného overenia určených meradiel
Celý rozsah služieb a doplnkových činností pre zákazníka uskutočňujeme podľa nasledovnej schémy:
 
Na začiatok stránky