Diaľkové odčítanie meračov pomocou pevnej siete

Keď sa vyžaduje spoľahlivé, rýchle a flexibilné inteligentné meranie spotreby vody a tepla, najlepšia voľba je pevná sieť.
Diaľkové odčítanie meračov Systém diaľkového odčítania meračov je založený na jednoduchosti inštalácie. Pevne nainštalovaná sieť predstavuje v súčasnosti spoľahlivé, rýchle a flexibilné riešenie merania spotreby vody a tepla.
Typ komunikačných prvkov pevnej siete je zvolený podľa aktuálnej situácie a optimálnych možnostiach odpočtu. Ponúkamie tieto varianty odpočtu v pevných sieťach:
  • READy Systém - umožňuje jednoduché nastavenie, poskytuje plnú flexibilitu bez veľkých investícií a sieť na odpočet meračov je možné rozšíriť podľa potreby.
  • Bezdôtová sieť M-Bus - rádiová sieť prispôsobená na mieru poskytuje stabilný a rýchly diaľkový odpočet meračov tepla a vodomerov, poskytuje komplexné pokrytie a výkonný odpočet meračov.
  • Pevná drôtová sieť M-Bus - systém inteligentného merania poskytuje veľmi rýchly a robustný diaľkový odpočet meračov spotreby energie a vodomerov s minimálnou údržbou. Sieť M-Bus je ideálna pre meranie v jednotlivých bytoch.
  • Bezdrôtová RF sieť typu Mesh - je určená na meranie spotreby tepla a vody dokáže komunikovať s rôznymi druhmi inteligentných meračov a je mimoriadne stabilná. Jednoducho sa nastavuje, má komplexné pokrytie a vysoký výkon.
Namontovaním (aj dodatočným) komunikačného modulu do merača tepla, chladu, resp. vodomeru je možné zmeniť spôsob odčítavania jednotlivého merača alebo celej flotily z manuálneho na diaľkový.
Na začiatok stránky