Čo ponúkame

Kľúčovým produktom spoločnosti sú ultrazvukové merače spotreby tepla, chladu, teplej a studenej vody dánskeho výrobcu Kamstrup A/S.
Našim cieľom je kvalifikovane dodávať kvalitné produkty a poskytovať komplexné služby súvisiace s ich inštaláciou, servisom a diaľkovým odčítaním.
Zámerom vedenia spoločnosti je tiež využívať bohaté znalosti a skúsenosti a poskytovať poradenské služby v oblasti merania, meracej techniky a ich praktických aplikácií najmä pre odbornú verejnosť.


Svojim portfóliom špičkových produktov a dodaných služieb s vysokou pridanou hodnotou, vieme osloviť hlavne:
  • Výrobcov a dodávateľov tepla a chladu
  • Výrobcov výmenníkových staníc tepla
  • Vlastníkov nehnuteľností
  • Obchodné centrá
  • Veľké priemyselné podniky
Meracia technika je technicky aj ekonomicky náročným sortimentom, preto kladieme veľký dôraz na všetky kroky, ktoré vedú na jej ceste od dodávateľa ku spokojnému zákazníkovi. Tento proces predstavuje široké spektrum činností – počnúc podporou pri definovaní požiadaviek klienta, cez kvalifikované spracovanie objednávky, dodanie tovaru, až po samotnú inštaláciu a uvedenie zariadení do činnosti vrátane vybudovania komunikačnej infraštruktúry a oživenia aktívnych prvkov.
Samozrejmosťou je asistencia pri priebehu skúšobnej prevádzky až do finálneho odovzdania klientovi. Následná technická podpora pri rutinnej prevádzke systému je taktiež neoddeliteľnou súčasťou balíka služieb s vysokou pridanou hodnotou.

Vstupom rakúskej spoločnosti RKG Energietechnik, GmbH sa rozšírilo portfólio ponúkaných produktov. Na slovenský trh vstupujeme s ponukou produktov a služieb významného nemeckého výrobcu meracej a regulačnej techniky FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH.
I de najmä o snímače tlaku, pary, teploty, hladiny a regulačnú techniku pre priemyselné použitie.
Na začiatok stránky