Ultrazvukové vodomery

Ultrazvukové vodomery na teplú a studenú vodu značky Kamstrup sú novou generáciou meračov spotreby.
Vodomery na teplú a studenú vodu
Ultrazvukové vodomery získavajú v súčasnosti pri stále rastúcich cenách vody stále väčšie opodstatnenie. Ich úžitkové vlastnosti predstavujú kombináciu vysokej presnosti, spoľahlivosti a dlhej životnosti. Umožňujú spoľahlivé meranie a jednoduchý prenos údajov.
V menu na pravej strane sa nachádzajú súhrnné informácie o portfóliu produktov. Na samostatných stránkach každého merača sú uvedené kľúčové parametre a dôležité informácie, ktoré vám pomôžu vybrať správny typ merača pre váš systém.
Nájdete tam aj úplnú dokumentáciu merača - prospekty, dátové listy, návody na montáž a obsluhu a technický popis.
Prospekt popisuje merač vo všeobecnosti, dátový list obsahuje technické špecifikácie produktu.

Na začiatok stránky