Merače tepla a chladu

Zvyšovanie energetickej efektivity a zároveň optimalizácia systému sú základné zásady výroby a dodávky energie. Inteligentné merače sú kľúčovou časťou vašej distribučnej siete - nemôžete optimalizovať niečo, co nenameriate.
Merače tepla a chladu
Merače tepla poskytujú potrebné údaje na fakturáciu a zároveň aj optimalizáciu systému. Z tohoto dôvodu musí byť merač dlhodobo presný a z hľadiska inštalácie musí vykazovať vysoký stupeň flexibility, či nevyhnutnej konfigurácie.
Hodnota dát z inteligentných meračov tepla ďaleko presahuje len poskytnutie podkladov pre správnu fakturáciu. Tieto údaje sa dajú navyše využívať na optimalizáciu výkonu distribučnej siete.
Inteligentné ultrazvukové merače tepla Kamstrup poskytujú preverenú dlhodoboú spolahlivosť a presnosť. Sú vybavené inteligentnými funkciami, ktoré vám po celú dobu inštalácie pomáhajú šetriť čas i prostriedky.
Ultrazvukové merače tepla Kamstrup sú vyrábané v súlade s schválením MID podle normy EN 1434. Snímače prietoku ULTRAFLOW využívajú mikroprocesorovú technológiu a metódy merania ultrazvukom.


Multical 803 Multical 603 Multical 403 MULTICAL 302 MULTICAL 6M2
Multical 803 Multical 603 Multical 403 Multical 302 Multical 6M2
Multical 801 Multical 602 Ultraflow 34 MULTICAL 302 QALCOSONIC E3
Multical 801 Multical 602 Ultraflow 34 Ultraflow 54 QALCOSONIC E3
Na začiatok stránky