Certifikáty odbornej spôsobilosti


Spoločnosť Nobius Metering je registrovaná na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako oprávnená na opravu a montáž určených meradiel.
Zástupcovia našej spoločnosti pravidelne absolvujú odborné školenia, kurzy a workshopy o nových produktoch, technológiách a trendoch v oblasti meracej techniky a odčítavania a spracovania údajov z meračov spotreby.
Dôkazom toho sú aktuálne certifikáty a potvrdenia od výrobcu meračov tepla, chladu a vody.


         
pdf   2.2 MB
 
pdf   45 kB
 
pdf   202 kB
 
pdf   200 kB
 
pdf   600 kB
 
               
pdf   540 kB pdf   1 MB        
Na začiatok stránky