Merače spotreby

Merače spotreby energie značky Kamstrup sa vyznačujú vysokou presnosťou, zaručenou kvalitou, dokonalou prispôsobiteľnosťou a dlhou životnosťou.
Všetky sú vybavené modernou elektronikou s dlhodobou stabilitou a bezporuchovou prevádzkou. Programové vybavenie meračov umožňuje jednoduché a pritom bezpečné odčítavanie údajov - manuálne aj plne automaticky.
Merače spotreby tepla, chladu, vody
Merače spotrebovaného množstva energie (teplo, voda, elektrická energia...) sú určenými meradlami najmä preto, lebo sa používajú na merania súvisiace s platbami. Takýmto meradlám je preto potrebné venovať náležitú pozornosť. Okrem legislatívnej stránky je dôležitá aj technická úroveň meračov. Je dôležité, aby boli presné a stabilné počas celej životnosti. Tieto parametre spĺňajú merače založené na ultrazvukovom princípe.
Akumulovaná spotreba energie sa zobrazuje na displeji. Ďalšie údaje sa zobrazia po stlačení tlačidla na čelnom paneli. Ak je merač vybavený komunikačným modulom, je možné jednoducho prenášať údaje potrebné pre fakturáciu, optimalizáciu a analýzy.
Vybavenie existujúcich meračov komunikačnými modulmi je jednoduché a nevyžaduje si následné overenie merača.

Na začiatok stránky