Pc Base III suite

PC Base III
Pc Base III Suite je centrálne programové databázové riešenie na spravovanie údajov zákazníka a odčítaných dát. V Pc Base III je možné zobraziť a vypočítať napríklad údaje o spotrebe, periodickej spotrebe, o jednotlivých meračoch a pod.
Odčítané údaje z meračov môžu byť exportované z Pc Base III do fakturačného programu, alebo do tabuľkového procesora na analýzu.
Pc Base III podporuje odčítavanie údajov z meračov tepla, chladu, vody, elektriny a plynu. V jednej licencii je obsiahnutých od 250 do 60 000 meracích bodov.
Pc Base III Suite je vlastne zostava troch softwarových produktov:
 • PcBase III
 • PcTermPro III
 • PcNet III


 • Pc Base III suite  — Základné údaje

   PcBase III
  • Spravuje informácie o zákazníkoch a odčítané údaje z meračov
  • Zobrazuje a prepočítava spotrebu a periodickú spotrebu
  • Poskytuje údaje pre fakturačný a dátový manažment

  • PcTermPro III
  • Zjednodušuje prácu s odčítavaním pomocou ručných terminálov
  • Automaticky generuje a prenáša trasy odčítania meračov
  • Zlepšuje manipuláciu s importom zákazníckych informácií

  • PcNet III
  • Riadi vašu celú sieť z jedného PC
  • Poskytuje vizuálny prehľad výkonu siete
  • Zjednodušuje každodenné obchodné procesy

   Dokumentácia  Veľkosť
    Prospekt   1,3 MB
    Getting Started System   4.7 MB
    Getting Started PcBase   3,7 kB
    PcBase - Návod na inštaláciu a obsluhu (CZ)   11,2 MB


Na začiatok stránky