Bytové vodomery

Vodomery na teplú a studenú vodu
Tieto mechanické vodomery sú určené na meranie spotrebovaného množstva pitnej a teplej úžitkovej vody v bytoch a malých obchodných priestoroch.
Vodomery je možné vybaviť komunikačným modulom na diaľkový prenos údajov.

 • Residia-Jet-C

  Jednovtokový bytový vodomer s kompozitným puzdrom, modulárnym počítadlom a možnosťou komunikačného modulu.
  Vodomer je chránený voči vplyvu vonkajšieho magnetického poľa v zmysle EN 14154.
  Na meranie spotreby množstva pitnej a úžitkovej vody do maximálnej teploty 30°C a teplej úžitkovej vody do 90°C.
  Residia-Jet-C
  Dátový list     770 kB
 • Residia-Jet s možnosťou komunikačného modulu

  Jednovtokový bytový vodomer s modulárnym počítadlom a možnosťou komunikačného modulu.
  Vodomer je chránený voči vplyvu vonkajšieho magnetického poľa v zmysle EN 14154.
  Na meranie spotreby množstva pitnej a úžitkovej vody do maximálnej teploty 30°C a teplej úžitkovej vody do 90°C.
  Residia-Jet s možnosťou komunikačného modulu
  Dátový list     1.1 MB
 • Residia-Jet

  Jednovtokový suchobežný bytový vodomer s modulárnym počítadlom.
  Na meranie spotreby množstva pitnej a úžitkovej vody do maximálnej teploty 30°C, resp. na meranie spotreby množstva teplej úžitkovej vody do maximálnej teploty 90°C v bytových jednotkách.
  Residia-Jet
  Dátový list     390 kB
 • Residia-MUK

  Viacvtoková univerzálna koaxiálna kapsľa pre bytové vodomery s modulárnym počítadlom a a možnosťou komunikačného modulu.
  Jedna meracia kapsľa pre všetky prevedenia - bytový vodomer, batériový vodomer, ventilový vodomer.
  Univerzálne možnosti použitia prostredníctvom rôznorodého programu adaptéra.
  Residia-MUK
  Dátový list     560 kB

 Návody na montáž a obsluhu  Veľkosť
  Residia JET   210 kB
  Rádiový modul   610 kB
  Dátový M-Bus modul   330 kB
Na začiatok stránky