Drive-By / Walk-By odčítanie meračov

Pochôdzkový systém odčítania meračov z vozidla alebo pešo (Drive-by/Walk-by) môže byť veľmi jednoduchý.
Manuálne odčítavanie meračov Ručný odpočet meračov pomocou mobilného telefónu, zariadenia USB nebo ručného terminálu je rýchly, jednoduchý a je určený najmä pre menšie projekty. Umožňuje tiež presnú fakturáciu a mesačné alebo týždenné kontroly únikov energie či vody v sieti.
Aj keď odčítavate vaše merače tradičným spôsobom, je dôležité, aby to bolo rýchle, presné a aby prenášané údaje boli správne. Môžete sa pripojiť cez optickú hlavu priamo na merač alebo použiť USB zariadenie zasunuté do PC alebo odčítať pomocou ručného terminálu. Zabránite tým akýmkoľvek zbytočným vonkajším vplyvom, chybám a odčítavate údaje rýchlo a ľahko.
Základnými komponentmi manuálneho odčítavania údajov spotreby sú:
  • USB Meter Reader
  • ručný terminál MULTITERM Pro RF
  • ručný terminál MULTITERM Pro wM-Bus
  • READy systém - pomocou mobilného telefónu
  • Bluetooth Optická hlava
Na začiatok stránky