Nový ultrazvukový vodomer QALCOSONIC W1 je určený na meranie spotreby studenej a teplej vody v bytoch, rodinných a bytových domoch a malých priemyselných prevádzkach. Vyznačuje sa vysokou presnosťou, dlhodobou stabilitou merania a rôznymi možnosťami komunikácie.
Viac informácií nájdete tu »»...
MULTICAL 403 je určený na meranie energie v takmer všetkých typoch tepelných systémov. Má nové vylepšené funkcie a pomôže vám ušetriť čas a optimalizovať prevádzku. ... viac »
MULTICAL 803 vyhovuje vysokým nárokom na náročné priemyselné meranie s dlhou život-nosťou a mnohými funkciami komunikácie a diaľkového odpočtu. ... viac »
MULTICAL 603 je nový flexibilný merač s automatickou detekciou ultrazvukových snímačov prietoku, konfigurovateľný priamo na mieste inštalácie. ... viac »