MULTICAL® 803

MULTICAL 803
MULTICAL 803 je robustné špičkové počítadlo energie vyhovujíce všetkým náročným aplikáciám.
Multical 803 je všestranné počítadlo vhodné ako merač tepla, merač chladu alebo kombinovaný merač tepla/chladu spolu s 1 alebo 2 prietokomermi a 1, 2, 3 alebo 4 teplotnými snímačmi.
Tento merač je určený na meranie spotreby energie u takmer všetkých typov tepelných inštalácií, v ktorých sa ako prenosové médium používa voda.
MULTICAL® 803 sa okrem merania tepla a chladu môže používať aj na monitorovanie únikov, permanentné moni- torovanie výkonnosti, ako obmedzovač výkonu a prietoku pomocou regulácie ventilov, ako aj na meranie spotreby energie v otvorených aj uzatvorených systémoch.
Funkcia Auto Detect (Automatická detekcia) UF umožňuje výmenu zariadenia ULTRAFLOW® X4 na merači MULTICAL 803 bez potreby opätovnej konfigurácie.
Okrem toho má merač MULTICAL 803 automatickú konverziu medzi snímačmi Pt100 a Pt500 prostredníctvom automatickej detekcie Pt.
 • MULTICAL 803  — Základné údaje

  • Automatická detekcia ultrazvukových snímačov prietoku Kamstrup ULTRAFLOW®
  • Plne programovateľný dátový register s minútovými registrami
  • 2-sekundový integračný interval
  • 4 komunikačné moduly
  • Detekcia netesnosti a únikov
  • Trieda krytia IP65
  • Automatická detekcia snímača teploty Pt
  • Rozsah prietoku: Menovitý prietok qp 0,6...15 000 m 3/h
  • Rozsah teplôt: Teplota počítadla θ: 2…180 °C; Teplota vody θq: 2…130°C

   Dokumentácia  Veľkosť
    Prospekt (SK)   1.7 MB
    Dátový list (SK)   3.5 MB
    Technický popis (EN)   7.2 MB
    Návod na montáž a obsluhu (SK)   4.2 MB
 • MULTICAL 803  — Moduly

   Modul  Dokument  Veľkosť
   M-Bus modul   Dátový list   3.0 MB
   Wireless M-Bus modul   Dátový list   1.1 MB
   BAC-net modul   Dátový list   2.9 MB
   Mod-Bus modul   Dátový list   3.1 MB
   Mod-Bus/KMP/IP modul   Dátový list   3.1 MB
   LON modul   Dátový list   3,3 MB
   Data pulse modul (Inputs, Outputs)   Dátový list   3,1 MB
   Analog input modul   Dátový list   3,1 MB
   Analog output modul   Dátový list   3,0 MB
   Radio modul (Low power)   Dátový list   2,9 MB
   Radio Router modul (High power)   Dátový list   2,9 MB
   2G/4G Network modul   Dátový list   3,4 MB
   PQT Controller modul   Dátový list   3,1 MB
Na začiatok stránky