Priemyselné prietokomery

METRA Energie-Messtechnik GmbH je významným a kompetentným partnerom v oblasti technológie merania prietoku a merania spotreby energie. Základom pre dlhoročné skúsenosti bol vývoj radu meračov tepla autarkon v roku 1978.
Vzhľadom k rozsiahlemu know-how a širokej škále meracích metód METRA realizuje štandardné aplikácie a ponúka tiež komplexné riešenia priemyselného merania.
Ponúkané zariadenia sa používajú pre tieto aplikácie:
  • meranie prietoku a spotreby energie pary
  • merania spotreby energie pre vodu, kondenzát, termo-oleje, atď.
  • meranie prietoku a meranie spotreby energie pre technické plyny, napr. vzduch alebo dusík
  • meranie chladiaceho výkonu pre vodu a iné chladiace médiá (zmesi vody a glykolu)

Prehľad prietokomerov a možnosti ich aplikácie

Priemyselné merače - Bopp&Reuther
Na začiatok stránky