Prietokomery s oválnymi telesami

Princíp merača s oválnymi telesami bol vyvinutý v spoločnosti Bopp & Reuther a je chránený patentom od roku 1932. Prvá licencia z patentového úradu bola vydaná v Berlíne v roku 1933.
Tento presný merací prístroj sa osvedčil všade tam, kde je meraným médiom kvapalina najrôznejšieho druhu, napríklad v chemickom priemysle, petrochémii, dávkovacích a plniacich technológiách a pod.
Priemyselné merače - s oválnymi telesami
Merače prietoku s oválnymi telesami slúžia na priame meranie objemu. Vyznačujú sa vysokou presnosťou merania, spoľahlivosťou a dlhou životnosťou.
Meracie prvky pozostávajú z dvoch rotujúcich telies (piestov) v tvare oválu, ktoré sa odvaľujú jeden po druhom. Ovály sú poháňané tlakom kvapaliny tečúcej cez komoru merača. Celkové pretečené množstvo kvapaliny je potom úmerné počtu otáčok páru oválnych telies.
Výhody použitia meračov s oválnymi telesami:
  • vysoká presnosť počas dlhej doby prevádzky (viac ako 50 rokov)
  • veľký rozsah merania
  • vhodné pre kvapaliny s vysokou viskozitou
  • široká škála produktov pre veľké množstvo tekutín
  • bezpečná investícia s vysokou životnosťou
  • nízke nároky na plánovanie a projektovanie - nevyžadujú sa prívodné a výstupné časti
  • flexibilné inštalácie, pretože prevádzka je možná bez akejkoľvek pomocnej energie
  • minimálne náklady na prevádzku a údržbu
  • vyhovujú normám a štandardom vhodným pre rôznorodé aplikácie
Výber typu merača podľa oblasti použitia

Priemyselné merače

 Dokumentácia  Veľkosť
 Product range information (EN)   1,4 MB
Na začiatok stránky