Epykon® – elektromagnetické prietokomery

Merací systém "epykon®" sa používa na meranie prietoku a meranie energie pre elektricky vodivé kvapaliny. Meranie a záznam prietoku, spotrebovaného tepla a chladu sa uskutočňuje metódou magnetického indukčného merania.
Priemyselné merače - epykon
Prietokomer pozostáva zo snímacej cievky, ktorá obklopuje potrubie a elektromagnetu, ktorý vytvára magnetické pole v potrubí. Prietokomer využíva pohybovú formu indukčného zákona to znamená, že veľkosť indukovaného napätia závisí od rýchlosti pohybujúceho sa vodiča v magnetickom poli, ktorým je pretekajúca kvapalina.
Výhodou je vysoká citlivosť, hlavne pri veľmi rýchlych prietokoch a možnosť merania aj veľmi znečistených kvapalín.
Produktový rad prietokomerov OPTIFLUX značky KROHNE je vynikajúcim príkladom vhodným pre všetky aplikácie. Unikátne diagnostické funkcie umožňujú monitorovať nielen prístroj, ale i samotný proces merania.
Merače nájdu uplatnenie v každom odvetví priemyslu: napr. v potravinárstve pri výrobe ovocných štiav, mliečnych výrobkov a piva, kde je potrebné prísady zmiešať, dávkovať a plniť pri splnení prísnych hygienických požiadaviek.
V chemickom priemysle a pri výrobe papiera a celulózy, kde sa pracuje s kyselinami, hydroxidmi, pastami, kalmi a inými agresívnymi médiami. Je tiež vhodný pri ťažbe a spracovaní nerastov a hornín a v metalurgii, kde sa médiá bežne merajú s vysokým obsahom pevných častíc.
Na začiatok stránky