Autarkon® - merací systém na báze diferenčného tlaku

Merací systém "autarkon" je možné použiť na meranie prietoku, tepla, chladu pre kvapaliny, vodu, paru, zlúčeniny vody a glykolu, termo-olej alebo technické plyny
Priemyselné merače - Bopp&Reuther
Prietokomery s meraním tlakovej diferencie sú založené na princípe, kedy v potrubí dochádza k zúženiu prietočného prierezu a sníma sa rozdiel statických tlakov pred a za zúžením, ktorý je závislý na veľkosti prietoku.
Ako škrtiace mechanizmy na zúženie prierezu sa najčastejšie používajú clona, dýza, Venturiho trubica a krížová sonda.
Pre priemyselné aplikácie ponúkame tieto zariadenia:
  • merače radu EDZ 1x0 / EWZ 1x0 - meranie prietoku a spotreby energie s kompaktnou clonou, tryskou a Venturiho trubicou
  • EWZ 211 - meranie spotreby energie (tepla, chladu) s krížovou sondou pre vodu, kondenzát a termo-oleje
  • EWZ 350 - meranie spotreby energie (tepla, chladu) s krížovou sondou pre vodu, kondenzát a termo-oleje
  • DT 310, 311, 312 - prevodník diferenčného tlaku pre plyny, pary a kvapaliny
Priemyselné merače
Na začiatok stránky