Priemyselné merače tlaku

 merače tlaku
Spoločnosť Fischer Mess-und Regeltechnik GmbH je popred-ným výrobcom inovatívnych produktov a riešení v rôznych priemyselných odvetviach.
Predovšetkým sú to meracie prístroje pre monitorovanie parametrov procesov, ako sú tlak a diferenčný tlak, teplota, prietok, hladina, vlhkosť ako aj riadiace systémy, zariadenia na zber dát a diaľkového prenosu dát.
Ponúkame široký sortiment snímačov diferenčného tlaku, manometrov rôzneho druhu pre kvapaliny, paru aj plyny v rozmanitých priemyselných aplikáciách.
Príklady použitia:
  • elektrárne
  • monitorovanie nádrží a cisterien
  • obnoviteľné zdroje energie
  • stavba lodí
  • všeobecné strojárstvo
  • automobilový priemysel
  • technológie "čistých miestností"
  • stavebné technológie
  • energetický manažment Dokumentácia  Veľkosť
  Energy management - brochure (EN)   7,0 MB
Na začiatok stránky