Priemyselné merače hustoty a koncentrácie kvapalín

 merače hustoty a koncentrácie kvapalín
Snímače hustoty poskytujú možnosť kontinuálneho merania hustoty a koncentrácie kvapalín, kvapalných zmesí a viacfázových kvapalín.
Kľúčovým prvkom snímačov hustoty radu DIMF je oscilačná vidlica alebo oscilačná rúrka. Meraná kvapalina preteká cez tento oscilačný prvok, ktorý je elektromagneticky nabudený a osciluje na jeho charakteristickej frekvencii. Zmeny v hustote majú za následok zmeny v charakteristickej frekvencii.
Merajú sa práve tieto zmeny frekvencie. Frekvencia je zaznamenaná priamo v prevodníku a je premenená na signál úmerný hustote a koncentrácii.
Takéto vibračné snímače hustoty sú vhodné na prevádzkové aj laboratórne aplikácie, napríklad pre riadenie procesov a sledovanie kvality tekutín vo všetkých oblastiach priemyslu.
Hlavné výhody:
  • priame meranie hustoty, referenčnej hustoty alebo koncentrácie
  • robustná konštrukcia
  • vysoká presnosť a dlhodobá stabilita
  • nízke náklady na inštaláciu a údržbu

Možné aplikácie pre hustomery radu DIMF sú od merania usadzovania kalov až po vysoko korozívne chemické kvapaliny.
V chemických a petrochemických odvetviach sa meria a kontroluje koncentrácia kyselín, alkalických roztokov alebo hustota ropných produktov.
V potravinárskych odvetviach presné meranie pri výrobe ovocných štiav zaručuje úsporu základnej suroviny a produkuje konštantnú kvalitu produktu.


 Dokumentácia  Veľkosť
  Density meters product range (EN)   2,6 MB
Na začiatok stránky