Priemyselné merače hladiny

 merače hladiny
Bopp & Reuther Messtechnik predstavuje nové meranie hladiny známe ako ideálny doplnkový produkt pre merače s oválovými telesami.
Inovatívna TDR (Time Domain Reflectometry) technológia umožňuje priame, presné a vysoko spoľahlivé kontinuálne meranie hladiny ako aj detekciu bodu úrovne v takmer každej kvapaline a prachovej pevnej látke - nezávisle na meniacich sa prevádzkových podmienkach (hustota, vodivosť, teplota, tlak, pary a turbulencie).
Je vhodný pre všetky typy procesov a aplikácií skladovacích nádrží. Má výnimočný výkon v médiách s nízkou dielektrickou konštantou (nízkou odrazivosťou), ako sú uhľovodíky alebo skvapalnené plyny.
Špeciálne vlastnosti:
  • Rýchla reakčná doba: 0,5 sec
  • Presné kontinuálne meranie výšky hladiny a spoľahlivá detekcia bodu úroveň v jedinom zariadení
  • Vhodné pre kvapaliny ako aj pre práškové pevné látky
  • Žiadne vplyvy spôsobené vnútrom cisterien / nádrží


Na začiatok stránky